Catedre


Catedrele organizează și realizează activitatea didactică, metodică și științifică la una sau mai multe unități de curs înrudite, precum și activitatea de cercetare cu elevii, inclusiv personalul Poliției de Frontieră detașat la cursuri de inițiere în profesie și/sau reciclare/perfecționare.