Audiența cetățenilor


ZILE ŞI ORE DE AUDIENŢĂ

În corespundere cu prevederile Hotărârii Guvernului RM nr.463 din 02.10.2019 „Cu privire la organizarea audienţei” şi în scopul asigurării respectării dreptului la petiţionare al cetăţenilor, primirea în audienţă de către conducerea Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei se efectuează după cum urmează:

Director CESF
– fiecare zi de vineri,

– orele de primire: 14.00 – 17.00 

Directorii adjuncți CESF
– fiecare zi de marți,

– orele de primire: 14.00 – 17.00 

Înscriere la tel. 0236-2-91-78 
e-mail:  [email protected]