Conducerea


Director al Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei

Slivinschi Andrei

Locul naşterii:
Ungheni (Republica Moldova)

Educaţie şi formare:
2002–2006 – Licențiat, Institutul Militar al Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”
2018–2019 – Master, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”

Experienţa profesională:
27/07/2002–04/08/2006 Student Institutul Militar al Forțelor Armate
04/08/2006–17/01/2007 Locțiitor Șef Pichetului de Grăniceri Slobozia în Lucru Educativ și Pregătire al Direcției Regionale Supraveghere și Control al Frontierei de Stat SUD-EST al Serviciului Grăniceri
17/01/2007–25/05/2007 Locțiitor Șef al Punctului de Trecere a Frontierei de Stat Săiți pe Servciu al Direcției Regionale Supraveghere și Control al Frontierei de Stat SUD-EST al Serviciul Grăniceri
25/05/2007–03/05/2008 Șef al Punctului de Trecere a Frontierei de Stat Săiți pe Servciu al Direcției Regionale Supraveghere și Control al Frontierei de Stat SUD-EST al Serviciului Grăniceri
03/05/2008–06/11/2008 Locțiitor Șef Secției Control de Frontieră Chișinău Aeroport pe Servciu al Serviciul Grăniceri
06/11/2008–01/02/2010 Ofițer Superior al Secției Supraveghere și Control a Frontierei de Stat al Secției Principale Supraveghere și Control al Frontierei de Stat Ungheni
01/02/2010–30/04/2010 Locțiitor Șef Catedrei Discipline Fundamentale a Colegiului Național de Grăniceri
30/04/2010–28/09/2010 Locțiitor Șef Catedră Profesor al Catedrei Disciplinelor de Specialitate a Colegiului Național de Grăniceri al Serviciului Grăniceri
28/09/2010–30/06/2012 Locțiitor Șef Direcției Supraveghere și Control al Frontierei de Stat al Direcției Regionale Supraveghere și Control a Frontierei de Stat Ungheni al Serviciului Grăniceri
01/07/2012–26/10/2012 Șef adjunct Direcției al Direcției Regionale „Ungheni” al Departamentului Poliției de Frontieră
26/10/2012–17/06/2013 Director Adjunct pentru Personal al Colegiului Național al Poliției de Frontieră al Departamentului Poliției de Frontieră
17/06/2013–28/06/2013 Șef Adjunct al Direcției Regionale SUD a Departamentului Poliției de Frontieră
28/06/2013–04/03/2014 Șef Centru al Centrului Regional de Coordonare al Direcției Regionale VEST al  Departamentului Poliției de Frontieră
04/03/2014–31/01/2017 Șef Adjunct Direcție al Direcției Regionale VEST al Departamentului Poliției de Frontieră
31/01/2017–10/08/2017 Șef Direcție al Direcției Regionale EST al Departamentului Poliției de Frontieră
10/08/2017–14/02/2019 Șef Direcție al Direcției Regionale VEST al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
14/02/2019–13/12/2019 Șef Direcției Regională al Direcției Regionale VEST a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
13/12/2019–16/12/2019 Director Adjunct al Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
16/12/2019–Prezent Director al Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră

Limbi vorbite: l. română, l. rusă, l. engleză.

Director adjunct al Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei

Sergiu Lazari

Data şi locul naşterii:
08/10/1983, Ungheni (Republica Moldova)

Educaţie şi formare:
1999–2003 Diplomă de bacalaureat, Colegiul Militar Liceal „Ștefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc (România)
2003–2007 Licență, Institutul Militar al Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Chișinău (Republica Moldova), Specialitatea: Grăniceri
2016–2018 Master în științe sociale Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți (Republica Moldova), Specialitatea: Consiliere psihologică în instituții și organizații.
18/02/2013–22/02/2013 Certificat, Academia de Poliței „Ștefan cel Mare”, Chișinău (Republica Moldova), Perfecționarea angajaților subdiviziunilor resurse umane.
14/09/2015–19/09/2015 Certificat, Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”, Chișinău (Republica Moldova), Specializarea în domeniul managementului resurselor umane.
27/10/2015–30/10/2015 Certificat, Atelier de lucru cu genericul „Metodele Moderne de Recrutare a Personalului. Programe de Testare și Selectare”, Chișinău (Republica Moldova), Organizat de către Secția Justiție Penală și Aplicare a Legii a Ambasadei SUA în Republica Moldova.
25/10/2016–27/10/2016 Certificat de participare, Curs de dezvoltare profesională „Management și Leadership Organizațional”, Chișinău (Republica Moldova)
14/02/2017–14/09/2017 Certificat, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți (Republica Moldova), Curs de perfecționare la specialitatea „Psihopedagogie”.

Experienţa profesională:
2007–2010 – Locțiitor șef al pichetului de grăniceri
2010–2015 – Specialist / Șef serviciu resurse umane, șef secția resurse umane
2015–2017 – Director adjunct al Colegiului Național al Poliției de Frontieră
2017–2019 – Director adjunct al Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei
09.07.2019–16.12.2019 – Director al Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei
16.12.2019-Prezent – Director adjunct al Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei

Limbi vorbite: l. română, l. rusă, l. engleză.

Director adjunct al Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei

Serghei Carajia

Data şi locul naşterii:
16/07/1968, Nisporeni (Republica Moldova)

Educaţie şi formare:
1975-1985 Elev Școala Medie Nr.1, Nisporeni (Republica Moldova)
1986-1987 Student Institutul Pedagogic Ion Creangă, Chiinău (Republica Moldova)
1988-1992 Cursant Institutul Militar de Educaie Fizică și Sport, Leningrad

Experienţa profesională:
1985-1986 Antrenor Școala Sportivă, Nr.1, Nisporeni (Republica Moldova)
1987-1988 Serviciu în termen, comandant de grupă Unitatea Militară 77895,Kotovsk (Ucraina)
1992-1994 Ofițer superior pe pregătirea fizică și sport Punctul de trecere a Frontierei de Stat “Moldova”,Ungheni (Republica Moldova)
1994-2003 Șef (pregătirea profesională) Școala de Sergenți Serviciul de Grăniceri al Republicii Moldova, Ungheni (Republica Moldova)
2003-2007 Șeful secției pregătire profesională Direcția Regională Supraveghere și Control a Frontierei de Stat “Vest”, Ungheni (Republica Moldova)
2007-2010 Director Colegiul Național de Grăniceri, Ungheni (Republica Moldova)
2010-2011 Șef adjunct (managerul departamentului de resurse umane) Direcția Regională Supraveghere și Control a Frontierei de Stat “Vest”, Ungheni (Republica Moldova)
2011-2014 Șef de schimb grupă de intervenție rapidă Organizația Particulară de Pază ARGUS-S, Ungheni (Republica Moldova)
2017-2018 Șef de echipă Paza Militarizată Calea Ferată , Ungheni (Republica Moldova)
2018-prezent Director adjunct Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei, Ungheni (Republica Moldova)

Distincții:
Medalie “Meritul Militar”;
Insignă “Pentru merite deosebite în paza Frontierei de Stat și aniversarea a 90-a de la fromarea Trupelor de Grăniceri”;
Medalie “La Straja Frontierei Patriei – 10 ani”;
Medalia comemorativă “20 de ani a Serviciului de Grăniceri”;
Medalia comemorativă “25 de ani al Poliției de Frontieră”;
Medalie “Pentru Serviciu Impecabil” a Departamentului Poliției de Frontieră clasa Veterani;
Medalie Crucea „Crucea Merit” de clasa 2-a, a Poliției de Frontieră;
Medalie Crucea „Crucea Merit” de clasa 2-a, a Ministerului Afacerilor Interne

Limbi vorbite: l. română, l. rusă, l. franceză.