Discipline tehnice și pregătirea auto


Activitatea Catedrei ,, Discipline tehnice și pregătire autoa Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei

Catedra „Discipline tehnice și pregătire auto” este subdiviziunea structurală a Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei care organizează şi realizează activitatea didactică, metodică şi ştiinţifică la mai multe unităţi de curs înrudite, precum şi activitatea la cursuri de inițiere în profesie și/sau reciclare/perfecționare.

Catedra dispune de un local amenajat conform cerinţelor învăţământului modern în scopul realizării sarcinilor educaţionale la disciplinele respective.

Catedra asigură totalitatea activităților didactice (prelegere, seminar, lucrări practice și de laborator, studiu individual, etc., cât și practica de iniţiere) la elevi și desfășoară activități de instruire inițială și continuă cu personalul Poliției de Frontieră detașat la cursuri de inițiere în profesie  sau reciclare/perfecționare.

Catedra poate utiliza diverse forme de activităţi: şedinţe ordinare şi publice, seminare, ateliere, traininguri, serate tematice, conferinţe ştiinţifico-practice pentru elevi, concursuri, zile de creaţie ale profesorilor, expoziţii, întâlniri de colaborare cu specialişti în domeniu şi de promovare a experienţei novatoare, etc.

Catedra are atribuţii şi competenţe ce evaluează activitatea profesorilor în vederea formării continue profesionale, confirmării în funcţie, atestării, organizează activitatea sălilor de studii ce sunt în responsabilitatea catedrei,  organizează asigurarea procesului educaţional cu literatură didactică, organizează şi desfăşoară activitatea cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice ale elevilor, elaborează cerinţele unice faţă de evaluarea cunoştinţelor elevilor, atât în cadrul lecţiilor, cât şi pentru studiul independent ghidat a elevilor, conform planului de învăţământ.