Informație generalăCentrul de Excelență în Securitatea Frontierei – subdiviziune din subordinea Poliţiei de Frontieră a MAI a cărei misiune este de a asigura formarea iniţială şi, după caz, formarea continuă a personalului Poliţiei de Frontieră. Formarea iniţială în cadrul CESF se organizează prin învăţământ cu frecvenţa la zi cu durata de 2 ani.

Obiectivul general al Centrului este desfăşurarea procesului de învăţămînt pentru formarea aptitudinilor şi perfecţionarea deprinderilor poliţiştilor de frontieră necesare îndeplinirii la nivel înalt a misiunilor de supraveghere şi control a frontierei de stat, însuşirea prevederilor legislaţiei şi aplicarea normelor legale din domeniul de competenţă.

Menirea instituției are ca obiectiv realizarea unei pregătiri profesionale echivalente cu pregătirea standard din alte ţări europene şi funcţionarea într-un proces al transparenţei şi al transferabilităţii competenţelor profesionale. Totodată, politică educaţională a instituţiei noastre are în vedere următoarele aspecte:

  • progresarea individuală a elevului privind îmbunătățirea activităţilor educative şi instructive;
  • îmbunătățirea cadrului general de desfăşurare a procesului instructiv –educativ în consens cu cerinţele unităţilor operative teritoriale;
  • crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ;
  • garantarea pregătirii specializate, atât prin oferte educaţionale adecvate interesului şi aptitudinilor elevilor şi beneficiarului, cât şi prin calitatea actului didactic;
  • implementarea strategiilor centrate pe elev;
  • încurajarea inovării în practica pedagogică.

Personalul instituției întreprinde măsuri pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor stabilite, astfel încât instituţia să fie una performantă şi eficientă, să ofere servicii publice de calitate, iar elevii înmatriculaţi la studii şi cursanţii aflaţi la cursurile de formare iniţială şi continuă să primească o pregătire performantă.

Personalul instituției, prin întreaga activitate, urmărește implementarea în instituție a principiilor de management a calităţii prin intermediul activității comisiei de evaluare internă și asigurare a calității (CEIAC), aprobată prin ordinul directorului. Întreaga activitate a instituției se desfăşoară în mod organizat şi planificat.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.