Cooperare


Cooperare bilaterală

Ucraina

Cooperarea între instituțiile de frontieră ale Republicii Moldova și Ucrainei se realizează în baza tratatelor bilaterale în domeniu semnate şi aprobate de părţi atât la nivel interstatal, cât și la nivel interguvernamental și interdepartamental. În scopul realizării cu succes a acordului anual, se încheie şi se realizează planuri de cooperare.

În domeniul relațiilor bilaterale cu Ucraina se atestă următoarele subiecte majore:

  1. schimbul de experiență;
  2. organizarea și participarea la traininguri, conferințe și seminare;
  3. organizarea întrunirilor profesionale între profesori și directori.

Letonia

Cooperarea între Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei și Colegiul de grăniceri a Letoniei se realizează în baza tratatelor bilaterale în domeniu semnate şi aprobate de părţi atât la nivel interstatal, cât și la nivel interguvernamental și interdepartamental. În scopul realizării cu succes a acordului anual, se încheie şi se realizează planuri de cooperare.

În domeniul relațiilor bilaterale cu Letonia se atestă următoarele subiecte majore:

  1. schimbul de experiență;
  2. organizarea și participarea la traininguri, conferințe și seminare;
  3. organizarea întrunirilor profesionale între profesori și directori.

Cooperare internațională

FRONTEX

Cooperarea între Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei și Școala de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnul Severin (denumită „S.P.P.P.P.F. DTS”) cu sediul jud. Mehedinți, Romînia are ca scop de a implimenta unui Curs privind aplicarea măsurilor coercitive ăn desfășurarea misiunilor specifice controlului frontierei de stat.