Discipline socio-umanitare și lingvistice


Misiunea, sarcinile, atribuţiile și drepturile

Misiunea catedrei constă în dezvoltarea viziunii educaţionale a centrării demersului didactic pe elev, ca subiect al educaţiei, participant la propria formare, ceea ce presupune strategii interactive şi motivante.

Unitățile de curs urmăresc scopul de a crea la elevi:
– competenţe şi abilităţi necesare pentru o comunicare profesională adicvată,
– elementele principale ale eticii profesionale, incluzând concepte şi vocabular de specialitate la nivel intermediar şi cunoştinţe de bază,
– capacitatea pentru aplicarea regulilor de comportare in caz de situații excepționale,
– evaluarea atitudinilor proprii şi practicarea diferitor modele de comportament în situaţii de caz,
– percepția bazelor radioactivității și efectele acesteia asupra mediului, exploatarea instrumentelor portabile de detecție a radiațiilor,
– abilitatea stabilirii unui contact social elementar prin utilizarea normelor sociale uzuale,
– competenţe şi abilităţi necesare pentru a înţelege esenţa situaţiilor coflictuale şi metodele optime de soluţionare a lor.

Componența catedrei:
comisar Inga Turețchi – șef catedră

comisar Victor Palca – profesor
Cristina Cipac – profesor

Adresa electronică : [email protected]er.gov.md