Noutăți


Înmânarea noilor grade speciale!Înmânarea noilor grade speciale!

În cadrul reuniunii efectivului Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei, a fost dat citire ordinul de înmânare a noilor epoleți.

Sincere felicitări cu ocazia conferirii noului grad special de agent superior pentru domnul Minciuc Mihai și doamna Cebotaru Maria din …

RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE PENTRU 2020 al CESFRAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE PENTRU 2020 al CESF

Raportul reflectă modul în care Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei (în continuare Centru) asigură îndeplinirea misiunii de Formare Profesională Inițială a elevilor și cursanților, în conformitate cu cerințele Fondatorului, precum și modul în care s-a organizat/desfășurat procesul de învățământ …